Poniżej zamieszczono ważne warunki używania strony i umieszczania artykułów na beebaby.pl.

Decyzje ogólne
* Żeby mieć możliwość kompletnie korzystać z serwisu i dodawać w nim artykuły, trzeba wykonać nieodpłatną rejestrację.
* Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z udzieleniem zgody na postanowienia wymienione w statucie.
* Zgodnie z 116 art. „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4.02.1994 r., zakazane jest plagiatowanie i przedrukowywanie tekstów zamieszczonych na stronie beebaby.pl. Naruszenie tego przepisu skutkuje zawiadomieniem organów ścigania.
* Twórca jest w pełni odpowiedzialny za publikowany treść. Administrator serwisu nie nie jest odpowiedzialny za straty będące rezultatem zastosowania się do felietonów prezentowanych na stronie.
* Twórca artykułu ogłasza, że ma całkowite prawa autorskie.
* Treści nie mogą być publikowane na innych serwisach ani przed, ani po opublikowaniu ich na beebaby.pl.
* Treści, które nie realizują zaleceń, zostaną odrzucone. Administrator strony zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody bez ujawniania konkretnej przyczyny.
* Na beebaby.pl istnieje wyłączenie odpowiedzialności posiadacza serwisu. Internauta rozumie, że blog ma charakter informacyjno-rozrywkowy, analogicznie jak zamieszczane na nim treści. Nie przedstawiają one porad ani wskazań w sprecyzowanych przypadkach. Zamieszczane teksty pokazują osądy ich autorów. Właściciel nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy wyświetlanych pod artykułami.

Zamieszczanie tekstów na blogu
* Treść tekstu powinna być zgodna z zasadami polskiej gramatyki i ortografii. Treści z uderzającymi błędami nie będą dodane.
* Treść artykułu powinna mieć charakter informacyjny i być frapująca dla czytelników.
* Każdy tekst powinien być niepowtarzalny, dający do myślenia i jasny dla czytelników.
* Publikowane artykuły powinny mieć powyżej 2500 zbs.
* W tekście możliwe jest wstawienie maksymalnie jednego linka w postaci URL lub brand.
* Publikacja i linki wiodące do zewnętrznych domen nie powinny przedstawiać treści niezgodnych z prawem oraz zawartości dla osób pełnoletnich.
* Do każdego tekstu trzeb dołączyć fotografię. Fotografia nie może naruszać zapisów „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.